Διάρκεια
80 ώρες
Εισηγητές
24 experts
Πιστοποίηση
OMCA
Πληροφορίες
210-6291409

e-Commerce Project Manager

Τί είναι το e-Commerce Project Manager της e-Academy;

To e-Commerce Project Manager είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα για τον ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Μέσα σε 80 ώρες εκπαίδευσης, αναλύονται σε βάθος οι τεχνικές σχεδιασμού, λειτουργίας και προώθησης ενός επιτυχημένου και κερδοφόρου e-shop σε B2C ή B2B τομείς, και οι συμμετέχοντες αποκτούν εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες για να μπορούν να δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα και ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ποιες θεματικές ενότητες καλύπτει;

Intro to eCommerce - Competition Analysis - Growth Hacking for eCommerce - Technical issues of building an eShop - eLegal - Web Analytics - Buying for eCommerce - ePayments - eCommerce Audit - Cross Border eCommerce - eCommerce Operations - Price Comparison Engines Tactics - eCommerce Strategy - Pay per Click for eCommerce - SEO for eCommerce Audit & Strategy - κ.α.

Απευθύνεται σε:

  • e-Commerce Managers, Retail Managers, Sales Managers, Marketing Managers, Store Managers, Product & Brand Managers, B2B Specialists
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν μέσα από το e-Commerce και σχεδιάζουν να δημιουργήσουν e-shop
  • Στελέχη εμπορικών τμημάτων εταιριών που θέλουν να καταρτιστούν στο e-Commerce, αλλά και σε όποιον ασχολείται με τη διαχείριση και βελτιστοποίηση e-shops>
  • Όλα τα στελέχη ή απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών που δεν έχουν προϋπηρεσία και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν κορυφαίες γνώσεις και δεξιότητες στο digital marketing

Strategy Case Studies

Η εξειδικευμένη και πολύπλευρη γνώση των συμμετεχόντων ολοκληρώνεται με μελέτη περιπτώσεων σε επίπεδο στρατηγικής. Επιτυχημένα e-Commerce Projects, θα αναλυθούν ως προς την στρατηγική τοποθέτησή τους στην αγορά αλλά και ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε προκειμένου να εδραιωθούν και να καταστούν κερδοφόρα. Οι συμμετέχοντες θα δουν πως εφαρμόζονται στην πράξη τα εργαλεία και οι τεχνικές του e-Business, όπως τις έχουν διδαχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου και θα μελετήσουν την επίλυση πραγματικών προβλημάτων που αφορούν στη διαμόρφωση της e-Commerce στρατηγικής για e-shops ή brands, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.