Πότε
16 - 17 Ιουλίου
Διάρκεια
16 ώρες
Εισηγητής
Rob Thurner
Θεωρία &
Workshops
Πληροφορίες
210-6291402

Από τον σχεδιασμό στην επιτυχία

Το Mobile Marketing, είναι το συστατικό/εργαλείο της digital strategy για την επίτευξη των στόχων της, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία των mobile συσκευών. Ακολουθεί και παρακολουθεί την τάση και τις συνήθειες των καταναλωτών που συναλλάσσονται μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet, και επιτρέπει την καλύτερη στόχευσή τους. 

Ποιοι σχεδιάζουν Mobile Marketing στρατηγική

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • στελέχη marketing και e-commerce εταιριών B2C και Β2Β
  • ιδιοκτήτες και στελέχη ηλεκτρονικών καταστημάτων
  • επιχειρήσεις που διαθέτουν mobile platform
  • στελέχη advertising και media agencies

Advanced Mobile Marketing, για να:

  • ορίζετε ξεκάθαρα τους στόχους σας
  • επανασχεδιάσετε τη mobile στρατηγική σας
  • επιλέξετε τις σωστές τεχνολογίες, προσφέροντας την εμπειρία στους mobile users και πελάτες σας
  • αξιοποιείτε τη mobile στρατηγική σας, για αύξηση κερδών και μείωση κόστους
  • μετράτε και βελτιστοποιείτε την απόδοση των mobile marketing καμπανιών